Burmistrz z absolutorium

Dorota Leń | Niedziela 25.06.2017 aktualizacja: 25.06.2017, 13:20
Radni Miasta i Gminy Prusice podczas sesji absolutoryjnej jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Miasta i Gminy Prusice Igorowi Bandrowiczowi absolutorium za 2016 rok. W obradach uczestniczyło 14 radnych.

Na Sali widowiskowej Prusickiego Obiektu Multifunkcyjnego  w czwartek 22 czerwca 2017 roku odbyła się Sesja Rady Miasta i Gminy Prusice, której przewodnim tematem było udzielenie Absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Prusice Igorowi Bandrowiczowi.

Jednak najpierw odczytano sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Prusice za 2016 r. oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie sprawozdania z wykonania  budżetu gminy za 2016 r., wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Prusice za 2016 r. oraz opinię RIO o tym wniosku, a także zatwierdzono sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prusice za 2016 rok.

Radni w trakcie sesji podjęli kilka uchwał.

|