Chodlewko

UMiG Prusice | Środa 11.02.2015 aktualizacja: 19.05.2015, 09:45

Krzyż przydrożny w Chodlewku/fot.J.Płoszaj

CHODLEWKO

Krótki opis i historia: Wieś (układ wielodrożnicy) położona ok. 6 km na zachód od Prusic na Równinie Prusickiej. Znaleziska archeologiczne stwierdziły obecność osadnictwa od co najmniej neolitu (4200-1700 p.n.e.), następne odkrycia z okresu kultury łużyckiej z młodszych okresów epoki brązu i z okresu kultury halsztackiej epoki żelaza (1000-400 p.n.e.). Znaleziono również ślady osadnictwa kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich (0-375 r.) oraz wczesnośredniowieczne. Pierwsza pewna informacja o wsi pochodzi dopiero z 1743 r. w którym stwierdzono, że właścicielem wsi Kotlewe był Schichliński oraz to, że wolni chłopi posiadali 15 łanów ziemi i było 22 chałupników. Spis z 1780 r. wymienia folwark, jednego chłopa, 14 zagrodników, 114 mieszkańców ewangelików. W 1785 r. właścicielem wsi Kodlewe znanym z nazwiska był Rosenberg. Do 1937 r. niemiecka nazwa brzmiała Kodlewe potem zmieniona na Teichdorf (wieś nad stawem).

We wsi znajdował się dwór, który jednak został zniszczony w 1945 r. a następnie rozebrany. Pozostał park dworski założony w XIX w. z wykorzystaniem wcześniejszego zadrzewienia. W drzewostan m.in. dąb szypułkowy, grab zwyczajny, jesion wyniosły, kasztanowiec zwyczajny.

W miejscowości ok. 1980 r. został wzniesiony krzyż przydrożny, drewniany, prosty, ogrodzony drewnianym płotkiem. W 2007 r. mieszkańcy oraz Nadleśnictwo w Obornikach Śląskich ufundowali nowy krzyż.

  • Miejscowość zamieszkuje 198 osób (dane na dzień 01.01.2015 r.).
  • Sołtysem Chodlewka jest RYSZARD NOWAK.
|