„Dobre praktyki rozwoju ruchu rowerowego” czyli Transgraniczny Kongres Rowerowy we Wrocławiu

Dorota Leń | Sobota 29.10.2016 aktualizacja: 29.10.2016, 20:29
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz w czwartek 20 października 2016 roku uczestniczył w Transgranicznym Kongresie Rowerowym „Dobre praktyki rozwoju ruchu rowerowego” na Stadionie Wrocław, zorganizowanym przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego wraz z Instytutem Rozwoju Terytorialnego we współpracy z Konsulem Generalnym Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu.

foto: UMWD


Podczas kongresu Lider Projektu budowy Autostrady Rowerowej o długości ok. 200 km mógł poznać dobre praktyki przy budowie ścieżek rowerowych w Niemczech, Czechach, Francji, a także na terenie województwa małopolskiego oraz możliwości finansowania inwestycji związanych z infrastrukturą rowerową.

|