Dotacja na usuwanie Azbestu

Daniela Bacańska | Środa 24.05.2017 aktualizacja: 08.06.2017, 08:33
Gmina Prusice decyzją Zarządu z dnia 9.03.2017 r., kolejny raz otrzymała 85% dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na realizację zadania pn.: „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Prusice-etap V”.

Dofinansowanie  w kwocie 23 814,96 zł uzyskano w ramach Konkursu ogólnopolskiego „Programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p.t.: „System – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW cz. 1 – usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Gmina właśnie rozstrzygnęła przetarg, usługę realizować będzie wyspecjalizowany przedsiębiorca, w tym roku będzie to Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ekotop Renata Kazibudzka ze Strzyżowa.

Termin realizacji zadania to czerwiec - sierpień 2017 r.

Łączna wartość zadania po przetargu wynosi: 27 702,00  zł

Dzięki dofinansowaniu, mieszkańcy gminy, którzy złożyli wnioski i podpisali umowy z Gminą Prusice, otrzymają 85% bezzwrotnej dotacji na: demontaż, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, na specjalnie przystosowanych składowiskach. Dofinansowanie nie uwzględnia zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

Na realizację zadania w 2017 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach, od mieszkańców wpłynęło  21 wniosków. W związku z czym, w tym roku z Gminy Prusice zostanie unieszkodliwionych 34, 64 Mg wyrobów zawierających azbest. Zadanie dotyczy budynków zakwalifikowanych

II i III stopnia pilności.  Zutylizowanie  azbestu, ma ogromne znaczenie lokalne.

Korozję płyt eternitowych powoduje wymywanie przez deszcze spoiwa cementowego; procesowi temu towarzyszy samoistne  odsłonięcie włókien azbestowych, które uwalniają się do środowiska naturalnego.

Budynki objęte projektem, dzięki wymianie pokrycia dachowego, będą w przyszłości bezpiecznie wykorzystywane i użytkowane przez ich właścicieli.

Bezpieczne zutylizowanie azbestu i nowe pokrycie dachowe, będą ważne nie tylko dla ich właścicieli, ale również ich sąsiadów. Zostaną zlikwidowane ubytki i nieszczelności z powierzchni dachu, a tym samym poprawi się stan środowiska przyrodniczego.  Bardzo ważne jest również usunięcie zalegających wyrobów azbestowych z posesji, tak aby nie stwarzały one zagrożenia dla ich mieszkańców.

Już dziś zachęcamy wszystkich właścicieli nieruchomości z Gminy Prusice, którzy posiadają wyroby azbestowe, do składania wniosków o dofinansowanie demontażu bądź odbioru zdemontowanych płyt azbestowych w roku 2018.

Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

|