Dowiedz się jak aplikować o granty z LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich!

Dorota Leń | Niedziela 19.03.2017 aktualizacja: 19.03.2017, 13:37
Wszystkich zainteresowanych z terenu Gminy Prusice aplikowaniem o granty w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zapraszamy w poniedziałek 20 marca 2017 roku o godz. 16.30 do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach na szkolenie przygotowujące do aplikowania na projekty grantowe, organizowane przez Stowarzyszenie LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich.

Projekty grantowe

Wniosek o przyznanie pomocy – projekt grantowy

Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu grantowego

Regulamin naboru projektów grantowych

Umowa udzielenia grantu

Procedury operacji grantowych

Z dokumentami można się zapoznać również na stronie LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich pod linkiem:

http://krainawzgorz.pl/projekty-grantowe/

|