Droga w Chodlewku zostanie przebudowana

Dorota Leń | Środa 21.06.2017 aktualizacja: 21.06.2017, 10:27
Mieszkańcy Sołectwa Chodlewko do maja 2018 roku zyskają nową, przebudowaną infrastrukturę drogową o długości 660 m. Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz w dniu 21 czerwca 2017 roku podpisał umowę z Wykonawcą na realizację inwestycji, której całkowity koszt wynosi 729 477,60 zł, z czego pozyskane dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 to 386 186,00 zł.

Samorząd prusicki cały czas inwestuje w infrastrukturę drogową. Drogi, chodniki i oświetlenie drogowe to najbardziej oczekiwane inwestycje przez mieszkańców Gminy Prusice, na które władze samorządu prusickiego na czele z Burmistrzem Miasta i Gminy Prusice Igorem Bandrowiczem starają się pozyskiwać środki zewnętrzne.

- W sierpniu 2016 roku udało nam się pozyskać dofinansowanie z PROWU na przebudowę drogi w Chodlewku – opowiada Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, dodając: -  Udało nam się wyłonić Wykonawcę zadania, którym zostało Konsorcjum Ćwik z Wińska. Już w lipcu rozpoczną się prace nad wykonaniem I etapu inwestycji, czyli dokumentacji projektowej. Następnie w ramach zadania zostanie przebudowane do końca maja 2018 roku 660 m drogi

Mieszkańcy Sołectwa Chodlewko zyskają nową, bezpieczną infrastrukturę drogową.

- Inwestycja w Chodlewku wynika z mojego programu wyborczego na lata 2014 – 2018 dla poszczególnych miejscowości – zaznacza włodarz Gminy Prusice, kontynuując: - Bezpieczeństwo Mieszkańców to jeden z moich głównych priorytetów stąd też kładziemy duży nacisk na inwestycje w infrastrukturę drogową i chodniki. 

|