Drogi w Pietrowicach Małych i Kaszycach Wielkich przebudowane

Dorota Leń | Niedziela 11.12.2016 aktualizacja: 07.01.2017, 18:00
Na początku grudnia zostały zakończone i odebrane kolejne dwie inwestycje drogowe w naszej gminie w Pietrowicach Małych i w Kaszycach Wielkich. Na te inwestycje samorząd prusicki dzięki staraniom Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza pozyskał dotację ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.

W Pietrowicach Małych zostały przebudowane trzy fragmenty drogi o długości 1,8 km, w tym również droga do oczyszczalni ścieków.

Wykonawcą tej inwestycji było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Całkowita wartość zadania to 531 465,26 zł, z czego 376 155,00 zł to dotacja którą samorząd prusicki pozyskał w ramach zadań na ochronę, rekultywację i poprawa jakości gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Natomiast firma COLAS Polska sp. z. o.o. przebudowała drogę w Kaszycach Wielkich o długości 0,18 km za 72 504,70 zł, z czego 37 800,00 zł to dotacja którą samorząd prusicki pozyskał w ramach zadań na ochronę, rekultywację i poprawa jakości gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Znalezione obrazy dla zapytania dolny śląsk

|