Drogi w Piotrkowicach i Chodlewku na liście dofinansowanych projektów z PROW!

Dorota Leń | Niedziela 21.08.2016 aktualizacja: 21.08.2016, 16:44
Miło nam poinformować, że Gminie Prusice udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości ponad 760 tys. zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Chodlewko oraz w miejscowości Piotrkowice. Całkowita wartość obu inwestycji to ponad 1, 3 mln zł, zaś czas realizacji to lata 2017-2018.

Gmina Prusice w marcu 2016 roku złożyła wnioski o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego  w ramach konkursu  operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

- Wśród złożonych projektów znalazły się wnioski na zadania „Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Piotrkowice polegająca na przebudowie drogi gminnej lokalnej celem zwiększenia dostępności do drogi wojewódzkiej nr 339, do drogi powiatowej nr 1351 D oraz obiektu użyteczności publicznej” oraz „Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Chodlewko polegająca na przebudowie drogi w celu zwiększenia dostępności do drogi powiatowej nr 1349 D oraz obiektu użyteczności publicznej” – opowiada Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, dodając: -  Oba nasze projekty inwestycyjne otrzymały  po 13 pkt i znalazły się na liście rankingowej zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego zajmując kolejno pozycje 31 i 32, a tym samym są wśród 77 projektów ze 183 przeznaczonych do dofinansowania.

Planowana wartość przebudowy drogi gminnej w Chodlewku to kwota rzędu 674 293,00 zł, z czego wysokość kosztów kwalifikowalnych to 606 925,46 zł, zaś otrzymane dofinansowanie 63,63 % - 386 186,00 zł.

Natomiast jeśli chodzi o Piotrkowice planowany koszt przebudowy drogi to 630 637,14 zł, zaś wydatki kwalifikowalne 593 996,72  zł, a dofinansowanie 63,63 % - 377 960,00 zł

- Obie inwestycje do realizacji wynikają z mojego programu wyborczego na lata 2014 – 2018 dla poszczególnych miejscowości – zaznacza włodarz Gminy Prusice: - Obie inwestycje będziemy realizować w latach 2017 – 2018. Pierwszym etapem obu zadań będzie wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie wyłonienie Wykonawcy inwestycji drogowej.

 DL

 Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie tekstów oraz zdjęć bez wiedzy i zgody Gminy Prusice oraz autora zabronione!

|