e-Mocarz w Gminie Prusice poszukiwany!

Dorota Leń | Środa 29.03.2017 aktualizacja: 29.03.2017, 23:07
Fundacja Aktywizacja poszukuje e-Mocarza na terenie Gminy Prusice w projekcie pt. „e-Mocni – cyfrowe umiejętności, realne korzyści”. Termin składania ofert do 6 kwietnia 2017 roku.

Jesteś zainteresowany pracą w środowisku lokalnym?
Masz doświadczenie w realizacji projektów?
Jesteś otwarty na różnorodne zadania, nie boisz się wyzwań i chciałbyś się rozwinąć?
Ta oferta jest dla Ciebie!

Kluczowe zadania na stanowisku e-Mocarza ma terenie Gminy Prusice:

 • współpraca z trenerem/ami lokalnym/i w zakresie badania przyrostu kompetencji uczestników/czek projektu,
 • współpraca z Gminą w zakresie organizacji szkoleń i informowania uczestników
  o czasie i miejscu szkoleń, sal szkoleniowych i potrzebnego wyposażenia,
 • rekrutacja we współpracy z Gminą Prusice 313 uczestników szkoleń, w tym współpraca z trenerem/ami lokalnym/i przy tworzeniu cyfrowych Indywidualnych Planów Działania (IPD) dla uczestników projektu,
 • przygotowywanie i kompletowanie oraz przekazywanie do Fundacji Aktywizacja dokumentacji rekrutacyjnej uczestników/czek szkoleń w Gminie w oparciu o wzory otrzymane z Oddziału Fundacji Aktywizacja,
 • współpraca z trenerem/ami lokalnym/ymi, comiesięczne potwierdzanie ich pracy poprzez podpisywanie kart czasu pracy lub protokołów odbioru, adekwatnie do przeprowadzonych szkoleń potwierdzonych listami obecności,
 • zapewnienie we współpracy z Gminą odpowiedniej logistyki szkoleń, czyli sal szkoleniowych z dostępem do Internetu, odpowiedniego sprzętu i oprogramowania, poczęstunku dla uczestników,
 • promocja udziału w szkoleniach e-learningowych oraz wsparcie udziału w szkoleniach e-learningowych mieszkańców Gminy biorących udział w projekcie,
 • wsparcie uczestników/czek projektu przez cały proces szkoleniowy w projekcie,
 • prowadzenie i przekazywanie do Oddziału Fundacji Aktywizacja dokumentacji projektowej (list obecności, rozliczenia kosztów cateringu i innych związanych
  z realizacją działań projektowych w Gminie itp.) w oparciu o wzory obowiązujące
  w projekcie,
 • utrzymywanie bieżącej i systematycznej współpracy z Gminą,
 • bieżąca i systematyczna współpraca z Oddziałem Fundacji Aktywizacja w zakresie realizacji projektu na terenie Gminy,
 • realizacja innych zadań niezbędnych do sprawozdawczości projektu, wskazanych przez Oddział Fundacji Aktywizacja,
 • terminowe rozliczanie się z zadań według harmonogramu działań.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w Perspektywie Finansowej 2014-2020,
 • możliwość zdobycia doświadczenia w obszarze projektów i realizacji szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe,
 • możliwość współpracy z organizacjami, instytucjami i firmami z całej Polski,
 • współpracę z doświadczonym zespołem,
 • wynagrodzenie prowizyjne, adekwatne do zakresu wykonywanych zadań w projekcie,
 • umowę zlecenia,
 • nieodpłatny udział w szkoleniach i spotkaniach dla e-Mocarzy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego lub Partnera projektu.

Wymagania niezbędnie:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • minimum półroczne doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym
  z koordynacją działań lub organizacją szkoleń lub w realizacji działań projektowych (opartych o harmonogram i wskaźniki/określone cele),
 • aktywne działanie na co dzień w społeczności lokalnej danej Gminy, współpraca
  z lokalnymi instytucjami publicznymi lub organizacjami,
 • posiadanie zdolności organizacyjnych,
 • posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu edukacji cyfrowej – mile widziane,
 • umiejętność obsługi komputera (znajomość pakietu MS Office, biegłe poruszanie się w środowisku Internetu),
 • brak jednoczesnej realizacji usług trenera/ki lokalnego/j w Gminie Prusice,
  w ramach szkoleń prowadzonych przez Fundację Aktywizacja w projekcie „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • minimum dwie referencje lub świadectwa pracy lub umowy potwierdzające posiadane doświadczenie zawarte w CV,
 • kopia dyplomu/świadectwa potwierdzającego posiadanie minimum średniego wykształcenia potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie kompletu dokumentów do dnia 06.04.2017 r. na adres:  izabela.terka@idn.org.pl oraz wpisanie w temacie e-maila: 
E-mocarz na terenie Gminy Prusice.

Prosimy o załączanie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922
z z późn. zm.).”

Prosimy o wskazanie w treści e-maila oczekiwanej stawki brutto.

Zachęcamy do aplikowania osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 508 501 281.

Więcej szczegółów i informacji znajduje się tutaj:

http://www.aktywizacja.org.pl/o-fundacji/praca-w-fundacji-oferty/4160-e-mocarz-gmina-prusice-opole

|