Edukacja – Gospodarka – Przyszłość czyli II Dolnośląski Kongres Samorządowy

Dorota Leń | Sobota 29.10.2016 aktualizacja: 29.10.2016, 18:18
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz w środę 12 października 2016 roku uczestniczył w II Dolnośląskim Kongresie Samorządowym, który odbył się we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia pod hasłem „Edukacja-Gospodarka-Przyszłość” zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, a prowadzony przez dziennikarza i prezentera telewizyjnego Piotra Kraśko. Gościem specjalnym była Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej. Dodatkowo Burmistrz brał udział w panelu dyskusyjnym „Samorząd terytorialny wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych” wspólnie z Cezarym Przybylskim – Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, Pawłem Hreniakiem – Wojewodą Dolnośląskim, Stanisławem Huskowskim oraz dr hab. Aldoną Wiktorską - Święcką - radną Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Gminę Prusice na Kongresie reprezentował Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz wraz z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach oraz Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Prusice Zbigniew Ziomek.

- Podczas II Dolnośląskiego Kongresu Samorządowego zostały poruszone takie kwestie jak: reforma systemu edukacji, inwestycje jednostek samorządu terytorialnego, smog na Dolnym Śląsku, a także przyszłe funkcjonowanie samorządu terytorialnego, a także tematy społeczne – podkreśla Burmistrz Igor Bandrowicz, dodając: -  Są to bardzo ważne tematy dla naszej Gminy, jak i jej mieszkańców.


Dolnośląski Kongres był również świetną okazją do wymiany myśli i poznania dobrych praktyk dotyczących funkcjonowania lokalnych samorządów.

Kongres - i grono panelistów, a także tematyka paneli dyskusyjnych - zgromadził we Wrocławskim Centrum Kongresowym w sumie ok. 500 osób z całego Dolnego Śląska związanych z samorządami na każdej płaszczyźnie.

foto: UMWD

|