EkoGmina czyli ekonomicznie i ekologicznie w Gminie Prusice

Dorota Leń | Sobota 07.01.2017 aktualizacja: 07.01.2017, 17:06
Samorząd prusicki na początku grudnia złożył wnioski o dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Gminy Prusice oraz trzech lokalnych oczyszczalni ścieków dla części miejscowości Zakrzewo, Chodlewko i Brzeźno w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów malej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną w oszczędzanie energii” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozwiązanie problemu ścieków jest bardzo ważnym aspektem dla  rozwoju naszej gminy. Budowa sieci kanalizacyjnej na większości jej obszaru jest nieopłacalna. Duże rozproszenie budynków zwiększa długość sieci i koszty eksploatacyjne. Są tereny, na których kanalizacja nigdy nie powstanie.

- Właśnie dla takich terenów najlepszymi rozwiązaniami są przydomowe oczyszczalnie ścieków.  W miejscowościach poza aglomeracją prusicką dotychczas najczęściej stosowanym rozwiązaniem są kosztowne w eksploatacji  i najczęściej nieszczelne zbiorniki bezodpływowe, czyli tzw. szamba – zaznacza Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, dodając: - Dlatego zachęcałem mieszkańców miejscowości leżących poza terenem  aglomeracji prusickiej do wzięcia udziału w projekcie dotyczącym dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.  Chęć wzięcia udziału zdeklarowało ponad 400  gospodarstw domowych. Cieszy nas tak duże zainteresowanie. Świadczy to o dużej świadomości ekologicznej mieszkańców naszej gminy.

Zastosowanie nowoczesnej technologii jest korzystne nie tylko dla środowiska, ale również dla naszego budżetu. Przydomowe oczyszczalnie ścieków jakie planujemy zastosować to pełno biologiczne, działające na bazie technologii SBR z wykorzystaniem napowietrzanego, niskoobciążonego osadu czynnego. Częstotliwość wywozu osadu przy pełnym obciążeniu nie może być większa niż raz na 12 miesięcy. Aby zapewnić trwałość materiałową urządzenia będą wykonane z materiału odpornego na agresywne środowisko np. z tworzyw lub stali nierdzewnej. Oczyszczalnie ścieków będą sterowane automatycznie przez co obsługa oczyszczalni będzie bardzo prosta.

Ponadto złożyliśmy wnioski o dofinansowanie trzech zbiorczych oczyszczalni ścieków ze złożem tarczowym, obrotowym dla części miejscowości Zakrzewo (bloki) oraz Chodlewko i Brzeźno ze stacjami zlewczymi.

Agata Chuchrak

|