FILMY PROMUJĄCE PROJEKT

Dorota Leń | Wtorek 15.09.2015 aktualizacja: 15.09.2015, 21:17

Projekt 5.2.1 PO KL: Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego

(POKL.05.02.01-00-036/13)SPOT PROMUJĄCY PROJEKT

FILM OGÓLNY PROMUJĄCY PROJEKT


LIDER PROJEKTU - FILM DOTYCZĄCY GMINY PRUSICE

PARTNERZY PROJEKTU:

FILM DOTYCZĄCY GMINY WOŁÓW

FILM DOTYCZĄCY GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE

FILM DOTYCZĄCY GMINY ZAWONIA

FILM DOTYCZĄCY GMINY WISZNIA MAŁA

FILM DOTYCZĄCY GMINY DOBROSZYCE

FILM DOTYCZĄCY GMINY PROCHOWICE

FILM DOTYCZĄCY POWIATU TRZEBNICKIEGO

 

Projekt „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego ” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Poddziałanie:5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

|