Gmina Prusice Liderem budowy Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej

Dorota Leń | Poniedziałek 29.08.2016 aktualizacja: 29.08.2016, 23:36
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz w niedzielę 28 sierpnia 2016 roku wziął udział w specjalnej konferencji prasowej w Hotelu Naturum w Rudzie Sułowskiej, poświęconej tematyce ścieżek rowerowych, na którą licznie przybyli dziennikarze z terenu Dolnego Śląska. Włodarz Gminy Prusice przedstawił w swojej prezentacji ideę i najważniejsze kwestie związane, z tym, dlaczego to właśnie na tym terenie warto wybudować ścieżki rowerowe. Na konferencji prasowej obecny był Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego, który wyraził pełne poparcie dla projektu.

Gmina Prusice jako Lider Projektu realizuje wspólnie w partnerstwie z Gminą Milicz, Gminą Wołów, Gminą Żmigród, Gminą Trzebnica, Gminą Oborniki Śląskie oraz Starostwem Trzebnickim i Starostwem Wołowskim projekt budowy ponad 150 km Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej, która m.in. połączy północ Wrocławia z istniejącą ścieżką rowerową w Gminie Milicz. Koszt całej inwestycji to ok. 70 mln zł. Samorządowcy wspólnie w celu stworzenia wspólnego montażu finansowego na tak ogromne przedsięwzięcie sięgają po środki z Unii Europejskiej.

- Gmina Prusice jako Lider Projektu razem z Gminą Wołów, Gminą Żmigród i Gminą Milicz w czerwcu złożyła wniosek o dofinansowanie na realizację projektu „Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.1 . W ramach naszego Obszaru Strategicznej Interwencji Dolina Baryczy zostały złożone dwa wnioski.opowiada Lider Projektu – Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz dodając: -  Fakt, że złożyliśmy taki wniosek w tym konkursie jako jedni z dwóch Beneficjentów na naszym obszarze, powoduje, że nic nie stoi na przeszkodzie abyśmy czuli się pewni otrzymania dofinansowania i najprawdopodobniej jeszcze w tym roku będziemy mogli ogłosić przetarg na realizację inwestycji.


Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski również podczas konferencji potwierdził, że samorządy mają sporą szansę pozyskać ok. 7 mln dofinansowanie na budowę ścieżek: -Przyznanie dotacji to formalność, ponieważ suma pieniędzy o jaką starają się samorządy nie przekracza puli środków, jaką przeznaczono na ten konkurs.

W ramach tego dofinansowania powstanie 22,27 km wybudowanych dróg dla rowerów, w tym w Gminie Wołów na trasie Wołów – Mojęcice, w Gminie Prusice – od Wszemirowa przez Prusice, Pietrowice Małe i Ligotkę do Dobrosławic (Gmina Żmigród), a następnie przez Przedkowice - Powidzko – Kanclerzowice – Żmigród do Milicza.

- Chciałbym też aby z oszczędności poprzetargowych, które czasami wynoszą nawet 50% wartości skosztorysowanej inwestycji udało nam się je przeznaczyć na wybudowanie dodatkowych kilometrów autostrady rowerowej w kierunku miejscowości Skokowa – podkreśla włodarz Gminy Prusice


Całkowita wartość dofinansowanego projektu to 9 093859,48 zł, z czego kwota wydatków kwalifikowalnych to 7807742,50 zł, zaś wnioskowane dofinansowanie przez całe partnerstwo w wysokości 85 % to kwota 6636581,13 zł.

Partnerstwo docelowo planuje wybudować ponad 150 km nowoczesnych autostrad rowerowych.

Złożony wniosek o dofinansowanie to jeden z wielu etapów stworzenia całego montażu finansowego na budowę ścieżek rowerowych. Partnerstwo będzie składało kolejne wnioski o środki zewnętrzne na to zadanie.

- Przygotowujemy się do złożenia kolejnego wniosku jeszcze w tym roku – dodał na koniec Burmistrz Igor Bandrowicz.

 Foto: Paweł Grzyb,

Gmina Milicz, www.milicz.pl

|