Gmina Prusice pozyskała 928 tys. zł na Park&Ride Skokowa

Dorota Leń | Niedziela 12.03.2017 aktualizacja: 12.03.2017, 12:39
Miło nam poinformować, że już wkrótce przy stacji kolejowej w Skokowej powstanie nowoczesny, komfortowy i bezpieczny parking(Park&Ride) wraz z miejscami postojowymi dla rowerów i motocykli (Bike&Ride), a to wszystko dzięki pozyskanemu przez Gminę Prusice dofinansowaniu w wysokości 85 % w kwocie 928 351,22 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Środowisko i zasoby, działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych. Planowane koszty całkowite projektu to 1 092 177,90 zł.

Inwestycja obejmie przede wszystkim budowę 94 miejsc parkingowych oraz 4 wiat (2 dla rowerów i 4 dla motocykli - łącznie 60 miejsc) wraz z odpowiednią infrastrukturą towarzyszącą, która doda terenowi walorów estetycznych.  

- Myślę, że jest to inwestycja która ucieszy każdego mieszkańca naszej gminy. Stacja kolejowa w Skokowej jest jedyna stacją PKP na terenie Gminy Prusice, ważne, aby była miejscem  przyjaznym dla podróżujących – podkreśla Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz.

|