Gmina Prusice pozyskała środki na przebudowę drogi gminnej w Borowie

Dorota Leń | Czwartek 05.05.2016 aktualizacja: 06.05.2016, 12:12
Dzięki staraniom Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza udało się Gminie Prusice decyzją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z 28 kwietnia 2016 roku pozyskać dofinansowanie w wysokości 150 tys. zł w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borów”.

Z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza samorząd prusicki w marcu 2016 roku złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do Wydziału Koordynacji Polityki Regionalnej w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2016.

Wniosek Gminy Prusice znalazł się na liście 17 dofinansowanych projektów z terenu Dolnego Śląska. Samorząd prusicki na inwestycję pozyskał 150 tys. zł. Szacowany koszt zadania według kosztorysu inwestorskiego to ponad 350 tys. zł. Jednak ostateczną wartość będziemy znali po wyłonieniu Wykonawcy zadania w drodze przetargu nieograniczonego.

- Na dzień dzisiejszy droga gminna w Borowie o długości całkowitej 590,92 mb jest w tragicznym stanie technicznym, zagrażającym bezpieczeństwu i życiu uczęszczającym po niejzaznacza Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, dodając: - Celem projektu jest przebudowa drogi gminnej, a tym samym poprawa bezpieczeństwa Mieszkańców oraz uczestników ruchu korzystających z tej drogi. Mieszkańcy Sołectwa Borów w końcu będą mieli wyremontowaną i przebudowaną drogę o którą walczą od lat i jest to ich marzeniem.

Inwestycja ma na celu również realizację założeń władz Gminy Prusice w celu poprawy infrastruktury drogowej w trosce o bezpieczeństwo i życie Mieszkańców Gminy, co wynika jasno ze Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Prusice 2014-2025.

Projekt niweluje utrudnienia transportowe i drogowe w gminie Prusice, a także wpływa na poprawę dostępu do drogi powiatowej. Wyremontowana droga pozwoli w przyszłości dojechać do projektowanego właśnie Lokalnego Centrum Kultury w miejscowości Borów, a także inwestycja pozwoli na realizację dalszych projektów w miejscowości zarówno projektów twardych, jak i miękkich. 

Dorota Leń

 

Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie tekstów oraz zdjęć bez wiedzy i zgody Gminy Prusice oraz autora zabronione!

|