Gmina Prusice stara się o środki na budowę parkingu przy stacji kolejowej w Skokowej

Dorota Leń | Niedziela 02.10.2016 aktualizacja: 02.10.2016, 12:53
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz na początku września podpisał wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Park&Ride Skokowa”w ramach konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Środowisko i zasoby, działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych. Przewidywana wartość zadania 1 092 177,90 zł, zaś wnioskowane dofinansowanie to 85 % - 928 351,22 zł.

- Celem złożonego projektu jest budowa bezpiecznego i komfortowego parkingu (Park&Ride)  wraz z miejscami postojowymi dla rowerów i motocykli (Bike&Ride) zlokalizowanego po obu stronach stacji kolejowej  w Skokowejopowiada Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz dodając: -  Inwestycja obejmie przede wszystkim budowę 94 miejsc parkingowych oraz 4 wiat (2 dla rowerów i 4 dla motocykli - łącznie 60 miejsc) wraz z odpowiednią infrastrukturą towarzyszącą.

Planowane koszty całkowite projektu to 1 092 177,90 zł, 85% tj. 928 351,22 zł. ma być pokryte z dofinansowania, natomiast  pozostałe 15 % stanowić będzie wkład własny wnioskodawcy.

Wniosek o dofinansowanie przeszedł pozytywnie ocenę techniczną i został przekazany w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego do oceny formalnej.

 

|