Gmina Prusice stara się o środki na budowę szkoły pasywnej w Skokowej

Dorota Leń | Niedziela 30.10.2016 aktualizacja: 30.10.2016, 11:37
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz we wtorek 11 października 2016 roku podpisał wniosek Gminy Prusice o dofinansowanie budowy szkoły w Skokowej w ramach projektu pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skokowej o pawilon nauk matematyczno-przyrodniczych (budynek pasywny-demonstracyjny)”.

Gmina Prusice złożyła wniosek do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej w ramach konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Środowisko i zasoby, działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – na budynki demonstracyjne.

- Przedmiotem projektu jest rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skokowej o pawilon nauk matematyczno – przyrodniczych – budynek pasywny demonstracyjny. Projekt ma na celu budowę budynku o podwyższonych parametrach energetycznych, energooszczędnego w najnowszej generacji, w którym wykorzystuje się  ciepło pochodzące od użytkowników oraz urządzeń pracujących – zaznacza Burmistrz Igor Bandrowicz, dodając: - W ramach inwestycji zostanie zbudowany budynek o powierzchni ok. 6150,40 m2 z zastosowaniem nowych technologii, m.in. pomp ciepła, a także paneli fotowoltaicznych. Nowy budynek będzie pełnił również funkcję demonstracyjną, nie tylko poprzez odpowiednie pomieszczenie w środku, ale także poprzez zielone dachy oraz system pozyskiwania wody deszczowej.

Przewidywana wartość tego etapu zadania to 8 184 615,38 zł, zaś wnioskowane dofinansowanie to ok. 65 % - 5 320 000,00 zł.

- Złożony w październiku wniosek na budowę szkoły to kolejny etap montażu finansowego na zrealizowanie tak ogromnej inwestycji – podkreśla włodarz Gminy Prusice, kontynuując: - Przypominam, że w maju złożyliśmy pierwszy wniosek na realizację zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skokowej o pawilon nauk matematyczno-przyrodniczych” na kwotę dofinansowania 6,4 mln zł. Ten projekt jest obecnie w trakcie oceny merytorycznej.

|