Gmina Prusice stara się o środki na budowę szkoły w Skokowej

Dorota Leń | Niedziela 05.06.2016 aktualizacja: 05.06.2016, 18:57
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz w poniedziałek 23 maja 2016 roku podpisał wniosek o dofinansowanie na realizację projektu „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skokowej o pawilon nauk matematyczno-przyrodniczych”. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę techniczną i obecnie jest w trakcie oceny formalnej.

Gmina Prusice złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 7.1. Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną.

- Głównym celem projektu „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skokowej o pawilon nauk matematyczno-przyrodniczych jest poprawa warunków kształcenia na poziomie edukacji podstawowej w gminie Prusice, zwłaszcza w zakresie zajęć matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych, poprzez rozbudowę infrastruktury edukacyjnej i jej wyposażenie na wysokim poziomie podkreśla Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz dodając: - Cele szczegółowe projektu to: poprawa warunków kształcenia poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w Skokowej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia oraz poprawa dostępności do edukacji szkolnej na terenach wiejskich gminy poprzez zwiększenie ilości miejsc w szkole.

Całkowita wartość zadania to ponad 16,4 mln zł., z czego wartość maksymalnych kosztów kwalifikowalnych w ramach konkursu to 12 mln zł. Natomiast wnioskowane dofinansowanie przez Gminę to kwota 6 499 200,00 zł.

Złożony wniosek o dofinansowanie to jeden z wielu etapów stworzenia całego montażu finansowego na realizację budowy szkoły w Skokowej. Gmina będzie składała kolejne wnioski o środki zewnętrzne na to zadanie. W obecnej chwili wspomniany projekt jest już po pozytywnej ocenie technicznej i trafił do oceny formalnej. Listę dofinansowanych projektów poznamy na przełomie lipca – sierpnia 2016 roku.

DL

Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie treści bez wiedzy i zgody Gminy Prusice oraz autora zabronione!

|