Gmina Prusice stara się o środki na drogi powiatowe

Dorota Leń | Poniedziałek 13.06.2016 aktualizacja: 13.06.2016, 22:34
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz w dniu dzisiejszym podpisał wniosek o dofinansowanie na realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1350D: Dębnica (od węzła S5) - Skokowa (DW342)”.

Gmina Prusice w partnerstwie z Powiatem Trzebnickim złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 5 Transport, Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa oraz poddziałanie 5.1.1 Drogowa dostępność transportowa – konkursy horyzontalne Inwestycje w drogi lokalne.


- Celem realizacji projektu jest przebudowa drogi powiatowej nr 1350 D na odcinku o długości 7 825 m. Przebudowany odcinek drogi będzie łącznikiem między drogą wojewódzką nr 342 a budowaną drogą szybkiego ruchu S5, włączając się w nią w „węźle Krościna” zaznacza Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, kontynuując: - Dzięki włączeniu do drogi S5, Gmina Prusice uzyska bezpośrednie połączenie z Autostradową Obwodnicą Wrocławia i dalej z autostradą A4. Realizacja inwestycji poprawi stan techniczny drogi i dostosuje jej parametry do wymaganych prawem. W wyniku realizacji projektu droga zostanie poszerzona, a także zyska utwardzone pobocza, nowe chodniki w miejscowościach: Krościna Wielka, Dębica i Skokowa oraz powstanie ścieżka rowerowa. Inwestycja poprawi komfort i bezpieczeństwo podróżowania mieszkańcom i gościom w regionie, poprawi ich mobilność i ułatwi dostęp do rynku pracy – zwłaszcza w . Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy przepustowości istniejącej sieci drogowej dostosowując ją do rosnących potrzeb. Kolejnym celem realizacji projektu jest poprawa dostępności transportowej regionu w układzie wewnątrzregionalnym i międzyregionalny, poprzez łączenie węzłów drugorzędowych i trzeciorzędowych z infrastrukturą TENT-T.

Całkowita wartość projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1350D: Dębnica (od węzła S5) - Skokowa (DW342)” to 9 119 874,84 zł , a wnioskowane dofinansowanie to 7 751 893,62 zł.

DL

Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie treści bez wiedzy i zgody Gminy Prusice oraz autora zabronione!

|