Gmina Prusice stara się o środki na termomodernizację budynków użyteczności publicznej

Dorota Leń | Niedziela 05.06.2016 aktualizacja: 05.06.2016, 19:13
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz w dniu 25 maja 2016 roku podpisał dwa wnioski o dofinansowanie na realizację projektów „Termomodernizacja 4 świetlic wiejskich na terenie Gminy Prusice” oraz „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach”. Oba wnioski są w trakcie oceny technicznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Gmina Prusice złożyła wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym; poddziałania 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI.

 

- Przedmiotem projektu „Termomodernizacja 4 świetlic wiejskich na terenie Gminy Prusice” jest modernizacja energetyczna 4 budynków świetlic wiejskich (budynków użyteczności publicznej) z terenu gminy Prusice – zaznacza Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz .

Całkowita wartość tego projektu to 1 214 504,88 zł, z czego wartość kosztów kwalifikowalnych to 987 402, 34, a wnioskowane dofinansowanie to 839 291,38.

- Natomiast celem głównym projektu „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach”  jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicachpodkreśla włodarz samorządu prusickiego kontynuując:Cele szczegółowe projektu to: objęcie działaniami termomodernizacyjnymi budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przedostających się do powietrza na terenie miejscowości Prusice, zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, racjonalizacja i usprawnienie systemu gospodarowania energią przy uwzględnieniu rozwiązań ekologicznych i przyjaznych dla środowiska, obniżenie kosztów utrzymania  oraz tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju gminy i regionu poprzez utrzymanie jakości powietrza dzięki niskiej emisji oraz minimalizację negatywnego wpływu na otaczającą przyrodę.

Wartość  tego projektu „to 1 138500,00 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie to 967725,00 zł.

DL

Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie treści bez wiedzy i zgody Gminy Prusice oraz autora zabronione!

 

|