Gmina Prusice stara się o środki na utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w Strupinie

Dorota Leń | Wtorek 01.03.2016 aktualizacja: 01.03.2016, 17:53
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz w poniedziałek 29 lutego 2016 roku podpisał wniosek o dotację na realizację projektu pn. „Utworzenie miejsca rekreacji wraz z zagospodarowaniem terenu w sołectwie Strupina” w ramach konkursu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2016 roku. Gmina Prusice stara się o dotację w wysokości 25 422, 40 zł, zaś całkowita wartość zadania planowanego do realizacji wynosi 50 844,80 zł.

- Celem złożonego wnioski na projekt „Utworzenie miejsca rekreacji wraz z zagospodarowaniem terenu w sołectwie Strupina” jest utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w Strupinie – podkreśla Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, dodając: - Będzie to również miejsce, które będzie służyło integracji społeczności lokalnej, a także miejsce służące do organizacji imprez cyklicznych.

W ramach projektu „Utworzenie miejsca rekreacji wraz z zagospodarowaniem terenu w sołectwie Strupina” zaplanowano zagospodarowanie otwartych przestrzeni na cele rekreacyjno – wypoczynkowe w Strupinie poprzez montaż altany drewnianej, pergoli, ławek parkowych i koszy, a także zagospodarowanie terenu poprzez zieleń i nasadzenia kwiatowe.

DL

|