Gmina Prusice stara się o środki na uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Dorota Leń | Niedziela 30.10.2016 aktualizacja: 30.10.2016, 12:01
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz w poniedziałek 17 października 2016 roku podpisał wniosek Gminy Prusice o dofinansowanie projektu „Uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą, w Podstrefie SSE w Prusicach(Wszemirowie)”.

Gmina Prusice złożyła wniosek do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej w ramach konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości.

- Projekt zakłada kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych we Wszemirowie w celu pozyskania nowych inwestorów - w szczególności przedstawicieli sektora małych i średnich przedsiębiorstw  – zaznacza Burmistrz Igor Bandrowicz, dodając: -  Realizację projektu wstępnie planuje się rozpocząć w drugiej połowie 2017 roku

Całkowita wartość tego zadania to 1 124 648,04 zł. Kwota wydatków kwalifikowalnych 914 348,00 zł, zaś wnioskowane dofinansowanie w wysokości 85 % - 777 195,80 zł.

|