Gmina Prusice wśród Liderów Inwestycji!

Daniela Bacańska | Środa 13.12.2017 aktualizacja: 13.12.2017, 07:57
Miło nam poinformować, że Gmina Prusice na czele z Burmistrzem Igorem Bandrowiczem zajęła wysokie miejsce w kolejnym rzetelnym Rankingu, tym razem chodzi o Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2014-2016 opracowany przez prof. dr. Hab. Pawła Swianiewicza i przygotowany przez Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota. Samorząd prusicki zajął 6. miejsce w Polsce, zaś 2.miejce na Dolnym Śląsku w kategorii Miasta Inne, a tym samym znalazł się w gronie Liderów Inwestycji. Jest to ogromny sukces na który składa się ogrom pracy wielu osób, w tym władz samorządowych na czele z Burmistrzem, Radnych Miasta i Gminy Prusice, pracowników Urzędu Miasta i Gminy Prusice, kierowników, dyrektorów i pracowników jednostek organizacyjnych.

Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2014-2016 został przygotowany na podstawie obiektywnych danych  pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego  oraz Ministerstwa Finansów, a także ze sprawozdań z wykonania budżetu danej jednostki samorządu terytorialnego.

Eksperci, którzy pracowali nad Rankingiem zwracali uwagę na wydatki inwestycyjne na takie zagadnienia jak: transport, rolnictwo, oświata, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, kultura, kultura fizyczna i sport, gospodarka komunalna, gospodarka mieszkaniowa, gospodarka wodno – ściekowa, gospodarka odpadami oraz administracja. Jednak głównym kryterium była całość wydatków majątkowych poniesionych w latach 2014 – 2016.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w momencie kiedy eksperci skupiali się tylko na inwestycjach w infrastrukturę techniczną, to nasza Gmina w Rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów 2013-2015 zajmowała 10. Miejsce w Polsce. Zmiana głównego kryterium pozwoliła nam również poprawić pozycję wśród Liderów Inwestycji, gdyż zajęliśmy 6. miejsce w Polsce, zaś 2.miejce na Dolnym Śląsku w kategorii Miasta Inne.

- Bardzo się cieszę z tego wyróżnienia, gdyż to kolejny sukces Gminy Prusice w obiektywnym Rankingu, który pokazuje jaki ogrom pracy wkładamy w rozwój naszej małej ojczyzny i poprawę jakości życia naszych mieszkańców – zaznacza Burmistrz Igor Bandrowicz, dodając: - Kolejne takie wyróżnienie pokazuje, że praca samorządu, którym kieruje jest zauważalna nie tylko na terenie województwa dolnośląskiego, ale również w całej Polsce. Jest ono również świetną motywacją do dalszej pracy dla dobra nas wszystkich.

Warto dodać, że Gmina Prusice w Rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów 2014-2016 najlepiej wypadła na tle pozostałych gmin powiatu trzebnickiego:

 

- Gmina Trzebnica w kategorii Miasta Powiatowe zajęła 85. Miejsce za lata 2014 – 2016 (w latach 2013 – 2015 – 57. Miejsce)

- Gmina Oborniki Śląskie – w kategorii Miasta Inne zajęła 282. Miejsce za lata 2014 – 2016 (w latach 2013 – 2015 – 265. Miejsce)

- Gmina Żmigród - w kategorii Miasta Inne zajęła 316. Miejsce za lata 2014 – 2016 (w latach 2013 – 2015 – 223. Miejsce)

- Gmina Wisznia Mała w kategorii Gminy Wiejskie zajęła 578. Miejsce za lata 2014 – 2016 (w latach 2013 – 2015 – 617. Miejsce)

- Gmina Zawonia w kategorii Gminy Wiejskie zajęła 1148. Miejsce za lata 2014 – 2016 (w latach 2013 – 2015 – 1101. Miejsce)

|