Gminna Spółka Wodna odpowiada za melioracje i gospodarkę wodną

Dorota Leń | Sobota 21.11.2015 aktualizacja: 21.11.2015, 19:03
Gminna Spółka Wodna w Prusicach została utworzona, aby chronić członków należących do spółki, a zarazem mieszkańców Gminy Prusice przed niekorzystnymi czynnikami warunków atmosferycznych. Zadaniem spółki jest więc szeroko pojęta ochrona polegająca na wykonywaniu, utrzymywaniu i prawidłowej eksploatacji urządzeń melioracyjnych, a także fachowa pomoc w sprawach związanych z melioracjami i gospodarką wodna na terenie jej działania.

Do końca 2014 roku Gminna Spółka Wodna w Prusicach była zrzeszona w  Rejonowym Związku Spółek Wodnych Trzebnicy. W  2015 roku wystąpiła z jego struktur i funkcjonuje samodzielnie. Spółka w obecnej formie, przyczyniła się do wznowienia działalności sekcji wiejskich i na dzień dzisiejszy przynależy do niej 26 sołectw.

Gminna Spółka swoją działalnością obejmuje około 8800 ha, w tym gruntów zmeliorowanych około 4600 ha. W obszarze działalności spółki występuje około 340 km rowów melioracji szczegółowej.

Spółka osiąga swoje cele statutowe dzięki składkom członków, świadczeniu usług zewnętrznych, a także pomocy udzielanej przez państwo i jednostki samorządu terytorialnego. Dlatego też na Walnym Zgromadzeniu Gminnej Spółki Wodnej w Prusicach, w dniu 27 marca 2015 roku podjęto uchwałę o składkach rocznych, które  wynoszą:

-  10 zł od 1 ha fizycznego gruntów rolnych

- osoby fizyczne i prawne nie posiadające gruntów rolnych płacą składkę  w wysokości 10 zł od zajmowanej nieruchomości.

- dla Gminy ustala się składkę w wysokości 100.000,00 zł.

Składkę Spółki Wodnej w Prusicach należy uiścić na rachunek bankowy BS Oborniki Śl.  o/Prusice nr 87 9583 0009 0210 5172 2002 0001

Wysokość naliczonych składek za rok 2015 wynosi 202.592,35 zł (w tym 100.000,00 zł składka Gminy). Spółka jest aktualnie w trakcie zbierania składek.

Do tej pory z funduszu Spółki Wodnej wykonano roboty melioracyjne na ok. 100.000,00 zł
w miejscowościach: Borów, Budzicz, Gola, Górowo, Kaszyce Wielkie, Krościna Wielka, Ligota Strupińska, Ligotka, Świerzów, Wszemirów i Krościna Mała.

Pozyskano także środki zewnętrzne od Wojewody w kwocie 5697,00 zł na zadanie celowe w miejscowości Pawłów Trzebnicki, które jest realizowane. Ponadto z budżetu gminy, samych prac melioracyjnych wykonano na kwotę około 230 000, 00zł.

Dodatkowo Gmina Prusice pozyskała dofinansowanie zewnętrzne na konserwacje urządzeń melioracji szczegółowej od Marszałka województwa dolnośląskiego, w wysokości 49,94 %  wartości zadania tj. w kwocie 29 922,19 zł. Obecnie zadania te są realizowane w miejscowościach: Budzicz, Kosinowo i Kaszyce Wielkie.

Wszelkie wnioski i uwagi dotyczące odmulania, konserwacji, udrożniania  i eksploatacji urządzeń melioracyjnych można składać w siedzibie GSW w Prusicach przy ul. Kolejowej 3, bądź w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach pok. nr 11 u przewodniczącego Spółki Pana Mateusza Wojdy. 

Mateusz Wojda

|