Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

UMiG Prusice | Środa 08.04.2015 aktualizacja: 01.12.2015, 21:40

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach

         ul. Jana Pawła II 7

         55-110 Prusice

         tel. 71 312 63 10

         e-mail: gokisprusice@o2.pl

 

p.o. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Prusicach - Paweł Grzyb

Aktywność prowadzona poprzez działalność kulturalną i sportowo - rekreacyjną:

- gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,

- rozwój i zaspokajanie potrzeb kulturalnych,

- organizowanie imprez plenerowych, festynów, pikników itp.

- organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, koncertów, spektakli teatralnych,

- kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze,

- przygotowanie mieszkańców gminy do tworzenia i odbioru wartości kulturalnych,

- realizowanie programu edukacji kulturalnej wśród dzieci i młodzieży,

- stwarzanie warunków do zaistnienia zespołów artystycznych, klubów,

- wychowanie przez sztukę,  

- prowadzenie kół i sekcji zainteresowań,

- prowadzenie impresariatu artystycznego.

W GOKiS działa Prusicki Obiekt Multifunkcyjny

AKTUALNOŚCI:

- Zapraszamy na "Zapiski amoralnego moralisty"

- Seanse w Prusickim Obiekcie Multifunkcyjnym

- Spotkanie organizacyjne w sprawie utworzenia sekcji boksu

- Jarmark Wielkanocny 2015

- Koncert w okazji Dnia Kobiet

- Warsztaty wokalno-aktorsko-muzyczne

- VII Powiatowy Przegląd Form Teatralnych

- XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy


 

|