Grant w wysokości 10 tys. zł na Zielony Zakątek odebrany

Dorota Leń | Czwartek 25.02.2016 aktualizacja: 25.02.2016, 18:52
W czwartek 25 lutego 2016 roku w Sali Kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu odbyło się uroczyste wręczenie grantów, w tym również dla Gminy Prusice w ramach VI edycji konkursu Funduszu Naturalnej Energii z województwa dolnośląskiego. Fundusz Naturalnej Energii to konkurs grantowy organizowany przez GAZ-SYSTEM S.A. Grant w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza odebrali pracownicy Referatu Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach.

Dyplomy i czeki nagrodzonym wręczyli Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, przedstawiciele GAZ-SYSTEM S.A oraz Fundacji Ziemia.

Warto dodać, że Gmina Prusice jako jedyny samorząd z terenu województwa dolnośląskiego już po raz drugi otrzymała grant w kwocie 10 000 złotych, tym razem na realizację projektu „Zielony Zakątek”.

Zagospodarowanie zielonych skwerów, ścieżka zmysłów i „ziołownia”

- Celem projektu „Zielony Zakątek” jest kontynuacja działań proekologicznych na terenie Gminy Prusice, poprzez zagospodarowanie lokalnych skwerów, w zielone miejsca, które będą stwarzały możliwość do edukacji i rozwoju  dla dzieci i dorosłychopowiada Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz dodając: -  Projekt ma zachęcić do dbania o swoje otoczenie, tworzenia zielonych miejsc, bogatych w cenną roślinność. Ma pomóc w identyfikacji zagrożeń równowagi w przyrodzie i kształtować świadomość ekologiczną  przy jednoczesnym kreowaniu właściwych postaw i zachowań.


Zgodnie z projektem zagospodarowane zostaną skwery w Gminie Prusice, w tym dwa osiedla w Skokowej, której ulice związane są z roślinnością oraz zostanie utworzony ogródek z ziołami- tzw. „ziołownia” – przyjazna rabatka dla owadów (w Borówku) oraz dodatkowo jeden skwer zostanie wybrany przez lokalną społeczność w trakcie głosowania internetowego.

Nasadzenia roślin (krzewy, bliny i zioła) będą realizowane przez mieszkańców gminy.

Dodatkowo zostanie stworzona „Ścieżka zmysłów”, która będzie oddziaływać na zmysły pozawzrokowe. Będzie ona sposobem na przypomnienie człowiekowi i sile jego zmysłów, które pozwalają odczuć przyrodę w bezpośrednim kontakcie. Ścieżka będzie składać się z kilku kwater zawierających różnorodne materiały: kamienie, szyszki, kora, piasek oraz powstanie tablica informacyjna na temat roślinności.

Dla uczniów szkoły podstawowej zostanie zorganizowana wycieczka do  Skansenu Urządzeń i Maszyn Rolniczych w miejscowości Borówek., gdzie zostaną przeprowadzone warsztaty  z zakresu ochrony środowiska. 

W miejscowości Skokowa na nowo zagospodarowanym skwerze odbędzie się piknik rodzinny w lipcu br., gdzie dodatkowo zostaną przeprowadzone konkursy z zakresu segregacji odpadów oraz zanieczyszczenia środowiska dla dzieci w dwóch grupach wiekowych: klasa I-III oraz IV –VI (plastyczne) i dorosłych (z wiedzy).

Wszystkie działania będą prowadzone przez Gminę Prusice wspólnie ze Szkołą Podstawową w  Skokowej oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Prusicach.

Więcej: http://prusice.pl/10-tys-zl-grantu-dla-gminy-prusice-na-projekt-zielony-zakatek,2428,art.html

Info

|