Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Gminie Prusice w 2016 roku

Dorota Leń | Środa 30.12.2015 aktualizacja: 31.12.2015, 10:01
Na terenie Gminy Prusice w 2016 roku będzie obowiązywał nowy harmonogram wywozu odpadów zmieszanych, selektywnych oraz biodegradowalnych. Zapraszamy Mieszkańców Gminy Prusice do zapoznania się z harmonogramem na okres od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku, a także na okres od 1 lipca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

W celu usprawnienia wywozu odpadów prosimy wystawiać pojemniki i worki przed posesją na 1 dzień przed planowanym terminem odbioru lub zgodnie z terminem odbioru do godz. 6.00 rano w miejscu widocznym i dostępnym dla firmy odbierającej odpady.

Szanowni Mieszkańcy,
W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) i podjętymi przez Radę Miasta i Gminy Prusice uchwałami dotyczącymi systemu gospodarki odpadami komunalnymi tj: Uchwały nr XX/123/15 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwały nr XXIII/136/15 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prusice zmianie ulega m. in. częstotliwość odbioru odpadów. Zróżnicowano częstotliwość odbioru odpadów ze względu na obszar i okres odbioru.

DO POBRANIA:

- HARMONOGRAM STYCZEŃ - CZERWIEC 2016

- HARMONOGRAM LIPIEC - GRUDZIEŃ 2016

- HARMONOGRAM OGÓLNY 2016

- Uchwała nr XX/123/15 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Uchwała nr XXIII/136/15 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prusice


|