Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna

UMiG Prusice | Czwartek 09.02.2012 aktualizacja: 23.11.2017, 11:05
Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości została ustanowiona na podstawie Ustawy z dnia 20 października1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych z późniejszymi zmianami i działa do dnia31 grudnia 2020 r.

Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości wydała 94 zezwolenia. Nakłady inwestycyjne sięgają 1.627 mln zł, stworzono 4738 miejsc pracy. Dla porównania, deklarowano inwestycje na łączną wartość 859,3 mln zł i zatrudnienie na poziomie 2211 osób.

Zapraszamy przedsiębiorców do skorzystania z przywilejów, jakie daje lokalizacja KSSEMP. Jesteśmy przekonani, że atrakcyjnie położone obszary Strefy w połączeniu z pomocą publiczną są szansą na sukces.

Zarządzającym strefą jest Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Kamiennej Górze.

ZARZĄDZAJĄCY STREFĄ:

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI S.A.

Ul. Papieża Jana Pawła II 11A,

58-400 KAMIENNA GÓRA

Tel. (+48 75) 645 15 03Tel./fax (+48 75) 744 20 17

www.ssemp.pl

e-mail: strefa@ssemp.pl

Prezes Zarządu: Tadeusz Rycharski

Wiceprezes Zarządu: Dagmara Helena Gęborys

 

|