Kolejna dotacja na usuwanie azbestu w Gminie Prusice

Dorota Leń | Wtorek 26.07.2016 aktualizacja: 26.07.2016, 21:17
Gmina Prusice po raz kolejny otrzymała 85% dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na realizację zadania pn.: „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Prusice-etap IV”.

Dofinansowanie uzyskano w ramach Konkursu ogólnopolskiego „Programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p.t.: „System – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW cz. 1 – usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Gmina właśnie wyłoniła Wykonawcę. Usługę będzie realizować wyspecjalizowany przedsiębiorca, w tym roku to Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ekotop Renata Kazibudzka ze Strzyżowa.

Termin realizacji zadania to sierpień - wrzesień 2016 r.

Łączna wartość zadania po wyłonieniu Wykonawcy wynosi: 19 017,38 zł

Dzięki dofinansowaniu, mieszkańcy gminy, którzy złożyli wnioski i podpisali umowy z Gminą Prusice, otrzymają 85% bezzwrotnej dotacji na: demontaż, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, na specjalnie przystosowanych składowiskach. Dofinansowanie nie uwzględnia zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

Na realizację zadania w 2016 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach, od mieszkańców wpłynęło 14 wniosków. W związku z czym, w tym roku z Gminy Prusice zostanie unieszkodliwionych 37, 99 Mg wyrobów zawierających azbest. Zadanie dotyczy budynków zakwalifikowanych do III stopnia pilności.  Zutylizowanie  azbestu ma ogromne znaczenie lokalne.

Korozję płyt eternitowych powoduje wymywanie przez deszcze spoiwa cementowego; procesowi temu towarzyszy samoistne  odsłonięcie włókien azbestowych, które uwalniają się do środowiska naturalnego.

Budynki objęte projektem, dzięki wymianie pokrycia dachowego będą w przyszłości bezpiecznie wykorzystywane i użytkowane przez ich właścicieli. Bezpieczne zutylizowanie azbestu i nowe pokrycie dachowe, będą ważne nie tylko dla ich właścicieli, ale również ich sąsiadów. Zostaną zlikwidowane ubytki i nieszczelności z powierzchni dachu, a tym samym poprawi się stan środowiska przyrodniczego.  Bardzo ważne jest również usunięcie zalegających wyrobów azbestowych z posesji, tak aby nie stwarzały one zagrożenia dla ich mieszkańców.

Już dziś zachęcamy wszystkich właścicieli nieruchomości z Gminy Prusice, którzy posiadają wyroby azbestowe, do składania wniosków o dofinansowanie demontażu bądź odbioru zdemontowanych płyt azbestowych w roku 2017.

MJZ

Więcej informacji o dofinansowaniu na stronie internetowej WFOŚiGW we Wrocławiu.

|