Kolejna dotacja na usuwanie azbestu w Gminie Prusice

Dorota Leń | Poniedziałek 20.03.2017 aktualizacja: 20.03.2017, 21:04
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz informuje, że Gmina Prusice już po raz piąty otrzymała 85% dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na realizację zadania pn.: „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Prusice-etap V”. Całkowita wartość projektu to 28 017,60, zaś wnioskowane dofinansowanie to 23 814,96 zł.

W odpowiedzi na konkurs do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wyniku przeprowadzonego VII naboru wniosków do konkursu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest” wpłynęło 110 wniosków. Wszyscy wnioskodawcy spełnili stawiane w ramach konkursu wymogi formalne stąd wszystkie złożone wnioski zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej.

Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu w dniu 9.03.2017 r. zakwalifikował do dofinansowania, na 2017 r. 110 zadań , w tym projekt Gminy Prusice, który znalazł się na 14. pozycji, a tym samym na najwyższym miejscu wśród gmin z naszego powiatu.

Dzięki dofinansowaniu, mieszkańcy gminy, którzy złożyli wnioski z Gminą Prusice, otrzymają 85% bezzwrotnej dotacji na: demontaż, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, na specjalnie przystosowanych składowiskach. Dofinansowanie nie uwzględnia zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

Na realizację zadania w 2017 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach wpłynęło 21 wniosków od Mieszkańców.

Już dziś zachęcamy wszystkich właścicieli nieruchomości z Gminy Prusice, którzy posiadają wyroby azbestowe, do składania wniosków o dofinansowanie demontażu bądź odbioru zdemontowanych płyt azbestowych w 2018 roku.

MJZ

Więcej informacji o dofinansowaniu na stronie internetowej WFOŚiGW we Wrocławiu.

 

 

 

 

Dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

 

|