Komisja Sejmiku Dolnośląskiego o Północnym Centrum Rowerowym Dolnego Śląska

Dorota Leń | Niedziela 28.05.2017 aktualizacja: 28.05.2017, 14:50
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz miał okazję we wtorek 23 maja br. uczestniczyć w obradach Doraźnej Komisji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego ds. Wspierania Rozwoju Peryferyjnych Subregionów Dolnego Śląska na zaproszenie Przewodniczącej Komisji Pani Grażyny Cal. Temat przewodnim posiedzenia Komisji była ścieżka rowerowa Wrocław – Milicz.

Podczas spotkania Doraźnej Komisji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego ds. Wspierania Rozwoju Peryferyjnych Subregionów Dolnego Śląska Burmistrz Igor Bandrowicz wspólnie z Robertem Adachem (współpomysłodawcą budowy ścieżki rowerowej, Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa UMWD) i pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach obecnym Radnym Sejmiku, Dyrektorom Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz zaproszonym gościom zaprezentował partnerskie przedsięwzięcie, którego Gmina Prusice jest Liderem, czyli mowa o Północnym Centrum Rowerowym Dolnego Śląska.

- Przedstawiłem przebieg projektu, zaprezentowałem jego atuty i stan prac nad przedsięwzięciem, a także omówiłem powiązania z dokumentami strategicznym dla Dolnego Śląska. Rozmawialiśmy wspólnie z zebranymi o sposobie finansowania budowy ścieżek rowerowych, a także możliwości pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych – opowiada Lider Projektu Burmistrz Igor Bandrowicz.

Północne Centrum Rowerowe Dolnego Śląska będzie liczyło ponad 150 km i będzie przebiegało przez trzy powiaty: trzebnicki, milicki i wołowski.

Warto przypomnieć, że nowa ścieżka połączy się z już istniejącą ścieżką rowerową przebiegającą wzdłuż drogi nr 5 na wysokości miejscowości Machnice. W okolicach miejscowości Będkowo zostanie skierowana do Trzebnicy, a następnie przez Nowy Dwór skieruje się na teren gminy Prusice, gdzie będzie przebiegać przez miejscowości Pawłów Trzebnicki i Wszemirów do stolicy naszej gminy – samego Miasta Prusice. Tu nastąpi rozgałęzienie w kierunku Skokowej - obejmujące Krościnę Wielką, Piotrkowice, Skokowa, Brzeźno, Wilkowa Strupina, a także Górowo z odnogą w kierunku Gminy Wołów (gdzie zaplanowana jest ścieżka na trasie Wołów – Mojęcice – Lubiąż) oraz Kopaszyn i Świerzów idące do Obornik Śląskich. Druga część przebiegnie przez Pietrowice Małe i Ligotkę, w kierunku Żmigrodu, a następnie do Milicza, gdzie połączy się z istniejącą już ścieżką rowerową.

Północne Centrum Rowerowe Dolnego Śląska zostanie powiększone również o sieć ścieżek rowerowych planowanych do wybudowania w Gminie Krośnice i Cieszków. Jednak, to nie koniec, gdyż Partnerstwo jest otwarte na poszerzenie grona samorządów i kolejnych kilometrów ścieżek rowerowych z sąsiadujących powiatów: m.in. górowskiego, średzkiego, oleśnickiego i wrocławskiego.

- Tak ogromne przedsięwzięcie jakim jest, Północne Centrum Rowerowe Dolnego Śląska to odpowiedź na potrzeby mieszkańców - i to nie tylko społeczności lokalnej, ale przede wszystkim – turystów z całej Polski zwiedzających Dolny Śląsk, którzy będą mogli uprawiać turystykę rowerową, np. weekendową turystykę rowerową – podkreśla Burmistrz Prusic.

W spotkaniu Doraźnej Komisji wzięli udział: Radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w osobach:  Grażyna Cal – przewodnicząca komisji, Zbigniew Szczygieł - wiceprzewodniczący Komisji, Czesław Kręcichwost oraz Aldona Wiktorska-Święcka; Dyrektorzy Departamentów UMWD w osobach: Paweł Czyszczoń – Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich, Dorota Nehrebecka – Sobota – Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich, Zbigniew Dynak – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego,  a także przedstawiciele Instytutu Rozwoju Terytorialnego.

DL

|