Komunikat o zagrożeniu upraw roślin

Dorota Leń | Poniedziałek 20.02.2017 aktualizacja: 20.02.2017, 20:37

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Oddział / Delegatura: Trzebnica
tel., fax. 71 387 30 20
e-mail: o-trzebnica@piorin.gov.pl

Komunikat o zagrożeniu upraw roślin

Województwo: Dolnośląskie
Powiat:  trzebnicki
Agrofag: Kędzierzawość liści brzoskwini
Roślina: Brzoskwinia
Data publikacji komunikatu: 17.02.2017 r.

Sadom brzoskwiń zagraża kędzierzawość liści brzoskwini
Porażeniu ulegają liście już w najwcześniejszych stadiach rozwoju, sporadycznie pędy, kwiaty (porażone kwiaty zamierają i opadają) i owoce (na owocach pojawiają się drobne rany i przebarwienia skórki).
Liście grubieją, ulegają pofałdowaniu i deformacji, przebarwiają się na kolor żółty potem na czerwono-karminowy, na ich powierzchni pojawia się delikatny, szaro-biały nalot grzyba. Zniekształcenia mogą objąć cała blaszkę liściową. Pod koniec czerwca większość liści opada.
Porażone drzewa słabiej owocują i mają słabszą mrozoodporność. Porażone pędy należy wycinać

Czynnikami zwiększającymi  porażenie są:
– częste opady deszczu w okresie wczesnowiosennym i wysoka temperatura
Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się :
– w okresie bezlistnym, przed rozpoczęciem wegetacji ,
– gdy temperatura powietrza przekroczy +6°C

Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne pokrycie cieczą grzybobójczą całych drzew –  wierzchołków pędów i spękań kory na pniu. Profilaktycznie należy wycinać porażone pędy.

W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających zabiegu chemicznego  nie stosować:
– na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
– kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
– w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

Kierownik Oddziału
mgr inż. Tomasz Bednarz

Z dniem 1 stycznia 2014 roku wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Szczegóły na stronie: http:/www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona roslin/Integrowana-ochrona –roslin

Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:                                                                 

  • Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
  • Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
  • Środki ochrony roślin stosuje się zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin sprzętem sprawnym technicznie i skalibrowanym.
  • Zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych mogą być wykorzystywane przez osoby przeszkolone zgodnie z art.41 w/w ustawy
  • Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.
|