Komunikat Wojewody Dolnośląskiego

Daniela Bacańska | Środa 06.09.2017 aktualizacja: 06.09.2017, 08:41
Na terenie województwa dolnośląskiego funkcjonuje Regionalny System Ostrzegania (RSO), który umożliwia powiadamiane obywateli o lokalnych zagrożeniach zarówno na stronie internetowej DUW, jak i w naziemnej telewizji cyfrowej z wykorzystaniem napisów DVB a także w aplikacji na urządzenia mobilne.

Jest to innowacyjne rozwiązanie, mające na celu informowanie społeczeństwa o zagrożeniach, a także pełniące funkcję edukacyjną poprzez poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych.

RSO jest aplikacją obsługiwaną przez najpopularniejsze systemy operacyjne urządzeń mobilnych, takie jak: Android, Apple-IOS, Windows Phone.

Aplikacja RSO pozwala na:

  • Przegląd ostrzeżeń o sytuacjach nadzwyczajnych w całym kraju w następujących kategoriach:  meteorologiczne, hydrologiczne, informacje drogowe, ogólne,
  • Przegląd informacji o stanach wód na rzekach całej Polski, które przedstawione są w formie mapy,
  • Dostęp do bazy wiedzy w postaci poradników postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Ostrzeżenia pochodzą z wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego, które otrzymują informacje o zagrożeniach m.in. IMGW-PIB czy GDDKiA.

Aplikację RSO można pobrać za pośrednictwem strony internetowej DUW – http://duw.pl/pl/urzad/regionalny-system-ostrz

w zakładce DO POBRANIA lub ze strony/sklepu dedykowanemu odpowiedniemu systemowi operacyjnemu (GOOGLE PLAY, APPLE APP STORE, WINDOWS PHONE STORE). Aplikację wyszukujemy poprzez wpisanie słów kluczowych „RSO” oraz „Regionalny System Ostrzegania”.

|