Konkurs dla organizacji pozarządowych również z terenu Gminy Prusice!

Dorota Leń | Sobota 13.02.2016 aktualizacja: 13.02.2016, 19:55
Zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe z terenu Gminy Prusice, w szczególności Stowarzyszenia i Kluby Sportowe do składania ofert na realizację zadań publicznych w ramach konkursu na zadania publiczne w 2016 roku ogłoszonego przez Powiat Trzebnicki. Oferty można składać w pięciu obszarach: kultura fizyczna, kultura, edukacja, promocja i ochrona zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomoc społeczna. Termin składania ofert mija 4 marca 2016 roku.

Z ogłoszeniem konkursowym można zapoznać się tutaj:

http://www.bip.powiat.trzebnica.pl/Article/get/id,16787.html

|