Konkurs dla organizacji pozarządowych również z terenu Gminy Prusice!

Dorota Leń | Piątek 24.02.2017 aktualizacja: 24.02.2017, 15:31
Zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe z terenu Gminy Prusice, w szczególności Stowarzyszenia i Kluby Sportowe do składania ofert na realizację zadań publicznych w ramach konkursu na zadania publiczne w 2017 roku ogłoszonego przez Powiat Trzebnicki. Oferty można składać w pięciu obszarach: kultura fizyczna, kultura, edukacja, promocja i ochrona zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomoc społeczna. Termin składania ofert mija 13 marca 2017 roku.

Z ogłoszeniem konkursowym można zapoznać się tutaj:

|