KONKURS MELDUNKOWY - PRUSICE WSKAZUJESZ W ROZWÓJ GMINY INWESTUJESZ!

Dorota Leń | Czwartek 10.11.2016 aktualizacja: 10.11.2016, 19:13
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz zaprasza Mieszkańców Gminy Prusice do wzięcia udziału w konkursie meldunkowym Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach „PRUSICE WSKAZUJESZ W ROZWÓJ GMINY INWESTUJESZ”, który trwa od 1 listopada 2016 roku do 28 lutego 2017 roku i jest skierowany do osób fizycznych. Nagrodą główną w konkursie jest LAPTOP o wartości 4000,00 zł, której losowanie odbędzie się 15 marca 2017 roku, zaś wśród nagród miesięcznych znajdują się: tablet, miesięczny karnet do Prusickiego Centrum Fitness oraz podwójne zaproszenia do Prusickiego Obiektu Multifunkcyjnego na dowolny seans filmowy, które będą losowane do 5 każdego miesiąca. Także dla najaktywniejszych Sołectw przewidziane są atrakcyjne nagrody.

 

Celem konkursu meldunkowego „PRUSICE WSKAZUJESZ W ROZWÓJ GMINY INWESTUJESZ”,   jest zachęcenie osób nie posiadających meldunku na pobyt stały, a zamieszkujących na terenie Gminy Prusice do spełnienia obowiązku meldunkowego, czyli zameldowania się zgodnie z faktycznym miejscem zamieszkania. Wskutek tego Gmina będzie miała możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych.

Co miesiąc od naszych pensji pobierany i odprowadzany do Urzędu Skarbowego jest podatek dochodowy. Prawie 38 proc. daniny, którą płaci fiskusowi każda pracująca osoba, trafia do samorządu, jako ustawowy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli właśnie z PIT.

- Są osoby, które wprowadzają się do naszej gminy i korzystają z lokalnej infrastruktury, systemu edukacji czy też oferty kulturalnej, ale podatki płacą w miejscu poprzedniego zamieszkania. Wszystko dlatego, że nie zgłaszają fiskusowi swojej przeprowadzki – opowiada Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz dodając:  - Dlatego tak ważne jest, żebyśmy byli zameldowani i płacili podatki w tym miejscu, w którym rzeczywiście mieszkamy. To m.in. z tych pieniędzy możliwa jest później budowa dróg, utrzymanie szkół i przedszkoli oraz przygotowanie atrakcyjnej oferty sportowej i kulturalnej.

Meldując się - przyczyniasz się do rozwoju naszej gminy, gdyż część podatku (PIT), który płacisz, wraca do naszego budżetu.

Ważne jest żeby wszyscy zamieszkujący na terenie Gminy Prusice, którzy z różnych powodów nie dokonali zameldowania rozliczali się w Urzędzie Skarbowym w Trzebnicy składając zgłoszenie ZAP-3 - zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem (formularz dostępny również w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach oraz do pobrania TUTAJ).

DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST KONKURS?

Konkurs skierowany jest do osób fizycznych, które w okresie od 1 listopada 2016 roku do 28 lutego 2017 roku

  1. zameldują się po raz pierwszy na pobyt stały na terenie Gminy Prusice
  2. złożą w w/w okresie we właściwym sobie Urzędzie Skarbowym formularz ZAP-3, w którym oświadczą, że zamieszkują na terenie Gminy Prusice.

WZÓR POPRAWNIE WYPEŁNIONEGO FORMULARZA ZAP -3


 

ZAP – 3 MOŻNA POBRAĆ TUTAJ

Formularze można również składać za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy w  Prusicach.

Konkursem nie są objęte osoby dokonujące przemeldowania w obrębie Gminy Prusice, osoby poniżej 18 roku życia oraz osoby dokonujące zameldowania na pobyt czasowy.

CO JEST WARUNKIEM UCZESTNICTWA W KONKURSIE?

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach wypełnionego i podpisanego formularza konkursowego (TUTAJ MOŻNA POBRAĆ FORMULARZ) wraz z:

  • kserokopią poświadczenia zameldowania na pobyt stały wydanego przez Referat Ewidencji Ludności.
  • kserokopią formularza ZAP-3.

CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY ZAMELDOWAĆ SIĘ NA POBYT STAŁY W GMINIE PRUSICE?

Aby dokonać zameldowania na pobyt stały należy przygotować następujące dokumenty:

  1. Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport).
  2. Tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej).
  3. Druk zgłoszenia pobytu stałego.

CO MOŻNA WYGRAĆ BIORĄC UDZIAŁ W KONKURSIE?

Nagrodą główną w konkursie jest Laptop o wartości 4 000,00 zł.

Nagrody miesięczne:

  1. Tablet.
  2. Miesięczny karnet do Prusickiego Centrum Fitness.
  3. Podwójne zaproszenia do Prusickiego Obiektu Multifunkcyjnego na dowolny seans filmowy.

KIEDY BĘDĄ LOSOWANE NAGRODY?

Nagrody miesięczne losowane będą do 5 każdego miesiąca.

Losowanie nagrody głównej odbędzie się  15 marca 2017 r.

Więcej szczegółów na temat konkursu „PRUSICE WSKAZUJESZ W ROZWÓJ GMINY INWESTUJESZ!” można znaleźć w Regulaminie Konkursu.

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach oraz pod nr telefonu 71 312 62 24 wew. 38 i wew. 44.

DO POBRANIA:

- ZARZĄDZENIE W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONKURSU

- REGULAMIN KONKURSOWY – ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA

- FORMULARZ KONKURSOWY

- DRUK ZAP - 3

- PRZYKŁADOWO UZUPEŁNIONY DRUK ZAP-3

- PLAKAT

|