Konsultacje społeczne Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji

Dorota Leń | Sobota 08.04.2017 aktualizacja: 08.04.2017, 16:46
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich w dniu 7 kwietnia 2017 roku rozpoczęło konsultacje społeczne Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD KWT na lata 2014-2020. Termin zgłaszania uwag upływa w dniu 18 kwietnia 2017 roku.

Trzebnica, dn. 07.04.2017r.

KONSULTACJE SPOŁECZNE LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI

W związku z wyciągniętymi wnioskami po zakończonym I naborze wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD KWT na lata 2014-2020 proponujemy wprowadzić następujące zmiany do Lokalnych Kryteriów Wyborów Operacji.

Plik poniżej do pobrania. Kolorem czerwonym zaznaczone zmiany.

POBIERZ

Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag, wniosków lub innych sugestii czy pomysłów dotyczących Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji do dnia 18 kwietnia 2017 roku mailowo na adres lgdkwt@wp.pl

|