Kto wylewa ścieki do rowu przy ul. Polnej w Skokowej?

Klaudia Tarnowska | Wtorek 15.11.2016 aktualizacja: 15.11.2016, 13:48
15 listopada 2016 r. otrzymaliśmy zgłoszenie o zanieczyszczeniu rowu przydrożnego biegnącego wzdłuż ul. Polnej w miejscowości Skokowa. Przyjrzeliśmy się sprawie i nie ma żadnych wątpliwości – rowem płyną nieczystości, które pozwalają przypuszczać, że mamy do czynienia z wylewaniem zawartości szamba lub innych ścieków do rowu.

Sprawa wymaga dokładniejszego zbadania i odnalezienia źródła zanieczyszczania. Ścieki do rowu odprowadzane są w sposób nielegalny, bowiem przepisy art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określają zakres obowiązku właściciela nieruchomości, który zobowiązany jest do wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych oraz pozbywania się nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami.

Większość obywateli korzysta z usług firm zajmujących się wywozem nieczystości ciekłych,  natomiast ci którzy próbują omijać swoje ustawowe obowiązki i oszukują poprzez nielegalne odprowadzenie ścieków popełniają przestępstwo podlegające karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000,00 zł.

W przypadku nielegalnego z prawem odprowadzania ścieków  często zatruwane jest najbliższe otoczenie, a w rezultacie i dalsze ponieważ szkodliwe substancje dostają się do gleby gdzie dalej trafiają do wód podziemnych. Najwyraźniej nieuczciwi mieszkańcy ul. Ogrodowej lub ul. Polnej w Skokowej wprowadzają nieczystości bytowe do kanalizacji deszczowej, która absolutnie nie jest do tego przeznaczona, oszukują i psują opinie pozostałych mieszkańców.

|