Liderki społeczności wiejskiej w Multitece

Daniela Bacańska | Środa 18.10.2017 aktualizacja: 18.10.2017, 17:11
W środę w godzinach przedpołudniowych dniu 18.10 na Sali konferencyjnej Multiteki odbyło się szkolenie dla aktywnych kobiet z gminy i regionu pt. ,,Liderki społeczności wiejskiej w procesach rozwoju lokalnego”. Szkolenie zorganizowane zostało przez Burmistrza Miasta i Gminy Prusice oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - Oddział w Krakowie. W spotkaniu uczestniczyły Panie, które są zaangażowane w życie i działalność na rzecz lokalnej społeczności w miejscach gdzie mieszkają i działają, ze Stowarzyszeń, Fundacji oraz grupy nieformalne i te, które dopiero chcą rozpocząć swoją działalność jako liderki.

Po powitaniu uczestniczek przez Panią Izabelę Michniewicz z Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu rozpoczęła się część dotycząca omówienia działalności znanych i mniej znanych Spółdzielni Socjalnych, jako jednej z możliwości działania w regionie. Pani Ewa Jakubowska opowiedziała szczegółowo o historii założenia Spółdzielni Socjalnej Arkadia w Żmigrodzie, wyjaśniła mechanizmy działania, możliwości rozwojowe i odpowiadała na zadane pytania z Sali. Drugą część poprowadziła Pani I.Michniewicz, która przygotowała prezentację z przykładami działań z terenu Dolnego Śląska, omówiła rozwijające się obszary aktywności lokalnej na przykładzie agroturystyki, zagród edukacyjnych. Podjęła się przedstawienia aspektów prawnych takiej działalności zgodnie z ustawodawstwem.

Głównym celem spotkania było zachęcenie i zmobilizowanie kobiet z obszarów wiejskich do większej aktywności zarówno w sferze gospodarczej ale i w dialogu społecznym. Uczestniczki dowiedziały się jak ważny jest ale i stosunkowo niski stopień wykorzystania potencjału intelektualnego kobiet w zakresie samozatrudnienia i tworzenia miejsc pracy oraz budowania kapitału społecznego. Uczestniczki szkolenia poszerzyły swoją wiedzę a każda otrzymała w materiałach wersję elektroniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tak aby działać mądrze i z pasją. Na zakończenia odbył się poczęstunek przygotowany przez Panią Ewę Jakubowską, za który dziękujemy. Przy stole rozgorzała dyskusja na tematy związane z działaniami kobiet w środowisku wiejskim.; Życzymy wytrwałości.

|