MATERIAŁY INFORMACYJNO - PROMOCYJNE

Dorota Leń | Sobota 05.09.2015 aktualizacja: 05.09.2015, 17:20

Projekt 5.2.1 PO KL: Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego

(POKL.05.02.01-00-036/13)

 

PLAKAT PROJEKTOWY

DO POBRANIA:

- PLAKAT


 

ULOTKA

Do pobrania:

- ULOTKA 

 

INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKÓW E-USŁUG I PROFILU ZAUFANEGO

LIDER PROJEKTU - GMINA PRUSICE

DO POBRANIA:

- INSTRUKCJA GMINA PRUSICE

PARTNERZY PROJEKTU:

GMINA WOŁÓW

DO POBRANIA:

- INSTRUKCJA GMINA WOŁÓW

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

DO POBRANIA:

- INSTRUKCJA GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE

GMINA ZAWONIA

DO POBRANIA:

- INSTRUKCJA GMINY ZAWONIA

GMINA WISZNIA MAŁA

DO POBRANIA:

INSTRUKCJA GMINY WISZNIA MAŁA

GMINA DOBROSZYCE

D0 POBRANIA:

- INSTRUKCJA GMINY DOBROSZYCE

GMINA PROCHOWICE

DO POBRANIA:

- INSTRUKCJA GMINY PROCHOWICE

POWIAT TRZEBNICKI

DO POBRANIA:

INSTRUKCJA POWIATU TRZEBNICKIEGOROLL-UP

DO POBRANIA:

ROLL-UPOpracowała: Dorota Leń

Sekretarz projektu: „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego”

Projekt „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego ” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Poddziałanie:5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

|