Mieszkańcu Gminy Prusice możesz pozyskać dotację na mikroinstalację!

Dorota Leń | Poniedziałek 15.08.2016 aktualizacja: 21.08.2016, 16:48
Szanowni Państwo, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 3 - Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.1.C - konkurs horyzontalny, przewiduje się wsparcie w zakresie budowy instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii dla budynków jednorodzinnych.

Pula środków jaka została wskazana do rozdysponowania to 29 362 103 PLN.

Beneficjentami programu mogą być mieszkańcy Gminy Prusice spełniający kryteria udziału
w projekcie (w załączeniu ankieta).

Najważniejsze korzyści dla mieszkańców Gminy Prusice z udziału w programie:

  • Do 85% kosztów mikroinstalacji finansowane przez UE
  • Szacowany okres zwrotu z inwestycji to 4 lata
  • Przeszło 20-letni okres darmowej elektryczności z mikroinstalacji
  • Sprzęt z 25-letnią gwarancją na uzysk mocy
  • Bezpośredni wkład w ochronę lokalnego środowiska naturalnego

Zadania po stronie spółki Prusice PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o. to przeprowadzenie wizji lokalnej, przygotowanie wniosku o dofinansowanie, pozyskanie finansowania
i kompleksowa obsługa instalacji.

Prusice PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o. prowadzi wstępne prace w zakresie zidentyfikowania zapotrzebowania wśród mieszkańców.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie ankiety, którą można uzyskać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Prusice lub pobrać ze strony Gminy Prusice www.prusice.pl oraz z BIP Urzędu Miasta i Gminy www.bip.prusice.pl

 

                                                                                              Z wyrazami szacunku,

                                                                                       William Buba           Kamil Leśniak

DO POBRANIA:

- KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW - WORD, PDF

- ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW - WORD, PDF

 Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie tekstów oraz zdjęć bez wiedzy i zgody Gminy Prusice oraz autora zabronione!

|