Mieszkańcy Borowa i Wilkowej tworzą strategie sołeckie

Dorota Leń | Niedziela 27.11.2016 aktualizacja: 27.11.2016, 16:20
W Gminie Prusice 24 sołectwa należą już do Odnowy Dolnośląskiej Wsi i posiadają strategie sołeckie, które wyznaczają kierunki działania dla ich miejscowości, zaś mieszkańcy dwóch kolejnych sołectw: Borowa i Wilkowej są w trakcie opracowywania strategii sołeckich i uczestniczą w warsztatach tworzenia dokumentów, prowadzonych przez Moderatora Odnowy Wsi.

Przynależność Sołectwa do Odnowy Dolnośląskiej Wsi pozwala sięgać, zarówno samorządowi prusickiemu, jak i stowarzyszeniom po środki zewnętrzne na rozwój terenów wiejskich w ramach konkursów organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, takich, jak „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” czy też „Przedsięwzięcia promujące ideę Odnowy Wsi”, a także w ramach konkursów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Bycie w Odnowie Wsi pozwala uczestniczyć członkom Grup Odnowy Wsi poszczególnych Sołectw w różnego rodzaju warsztatach, wyjazdach studyjnych oraz kongresach odnowy wsi, gdzie można zapoznać się z „dobrymi praktykami”.

|