Mieszkańcy Gminy Prusice tworzą Lokalną Strategię Rozwoju LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich

Dorota Leń | Niedziela 13.09.2015 aktualizacja: 13.09.2015, 19:22
W środę 9 września 2015 roku Mieszkańcy Gminy Prusice, przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach, przedstawiciele jednostek organizacyjnych: GOKiS, GOPS, przedstawiciele Stowarzyszeń i Sołectw z terenu Gminy Prusice, rolnicy oraz przedsiębiorcy uczestniczyli w II Konsultacjach Społecznych dot. Tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Zebrani dokonali dalszej Analizy SWOT Gminy Prusice, kontynuując efekty z sierpniowego spotkania, a także powiedzieli o swoich pomysłach i marzeniach, na co chcieliby pozyskać środki.

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich to jeden z dokumentów strategicznych na podstawie których, będzie można pozyskać środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014 – 2020 na działania także na terenie Gminy Prusice.

|