MŁODOCIANI

Dorota Leń | Wtorek 27.09.2016 aktualizacja: 29.09.2016, 07:58

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

1. INFORMACJE OGÓLNE - PDF

2. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA - WORD, PDF

3. OŚWIADCZENIE O POBIERANIU POMOCY DE MINIMIS - WORD, PDF

4. OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS - WORD, PDF

5. OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE MIEJSCE ZAMIESZKANIA - WORD, PDF

6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis -  PDF

7. ZAWIADOMIENIE O ZATRUDNIENIU MŁODOCIANEGO - WORD, PDF

|