Multisport w Skokowej

Dorota Leń | Sobota 24.10.2015 aktualizacja: 24.10.2015, 20:36
Szkoła Podstawowa w Skokowej reprezentująca Gminę Prusice nadal uczestniczy w II edycji projektu „Multisport” - programie systematycznej aktywności sportowej dla klas 4-6 szkół podstawowych. Zajęcia po przerwie wakacyjne są realizowane od września do listopada 2015 roku.

Główne cele programu „Multisport” to wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększanie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia; upowszechnianie sportu poprzez zwiększanie liczby dzieci uprawiających różne sporty w ramach pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć; zapoznanie dzieci i młodzieży z różnymi sportami; stworzenie oraz poprawa warunków dostępu do zorganizowanej aktywności fizycznej; optymalne wykorzystanie terenowej infrastruktury sportowej oraz identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych.

Zajęcia w ramach programu odbywają się 3 x w tygodniu dla każdego uczestnika, w 90-minutowych jednostkach szkoleniowych, w grupach 15-20-osobowych.

Zajęcia odbywają się w trzech blokach:

  • blok 1 - zajęcia zawierające metodyczne podstawy upowszechniania lekkiej atletyki, gimnastyki i sportów walki, jako ćwiczenia kształtujące podstawowe cechy motoryczne: siłę, szybkość, zwinność, gibkość i wytrzymałość,
  • blok 2 - gry i zabawy ruchowe oraz gry zespołowe m.in.: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, unihokej,
  • blok 3 - sporty charakterystyczne dla regionu, z lokalnymi tradycjami oraz sporty sezonowe.

Treningi dla uczniów odbywają się na terenie szkoły lub na Orliku w Skokowej, a zajęcia prowadzone są przez nauczyciela wychowania fizycznego – Ryszarda Górnickiego.  

"MultiSport" realizowany jest przez Dolnośląską Federację Sportu we Wrocławiu, a dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Koordynatorami projektu ze strony Gminy Prusice są: Artur Bagiński i Dorota Leń.

DL

Foto: Szkoła Podstawowa w Skokowej

|