Nagrody za miesiąc grudzień w konkursie meldunkowym wręczone

Dorota Leń | Sobota 14.01.2017 aktualizacja: 13.06.2017, 07:54
Skarbnik Miasta i Gminy Prusice Teresa Czaniecka oraz Marzanna Jurzysta – Ziętek w środę 11 stycznia 2017 roku wręczyły nagrody za miesiąc grudzień w konkursie meldunkowym Gminy Prusice „PRUSICE WSKAZUJESZ W ROZWÓJ GMINY INWESTUJESZ”, który trwa od 1 listopada 2016 roku do 28 lutego 2017 roku i jest skierowany do osób fizycznych. Nagrodą główną w konkursie jest LAPTOP o wartości 4000,00 zł, której losowanie odbędzie się 15 marca 2017 roku, zaś wśród nagród miesięcznych znajdują się: tablet, miesięczny karnet do Prusickiego Centrum Fitness oraz podwójne zaproszenia do Prusickiego Obiektu Multifunkcyjnego na dowolny seans filmowy, które będą losowane do 5 każdego miesiąca. Także dla najaktywniejszych Sołectw przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Losowanie nagród zostało przeprowadzone przez komisję konkursową w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach w obecności Burmistrza Miasta i Gminy Prusice w czwartek  5 stycznia 2017 roku. Wśród nagrodzonych znaleźli się:

Pani Sylwia Wołowiec z Kosinowa – wygrała tablet

Pan Jacek Bilewicz ze Skokowej - miesięczny karnet do PCF

Pani Agnieszka Pietruszka  z Kaszyc Wielkich - podwójne zaproszenie do Prusickiego Obiektu Multifunkcyjnego.

Serdecznie gratulujemy! Kolejnych Mieszkańców zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, gdyż od 1 do 31 stycznia 2017 roku trwa kolejny etap konkursu, a losowanie kolejne już na początku lutego 2017 roku.

- Celem konkursu meldunkowego „PRUSICE WSKAZUJESZ W ROZWÓJ GMINY INWESTUJESZ”,   jest zachęcenie osób nie posiadających meldunku na pobyt stały, a zamieszkujących na terenie Gminy Prusice do spełnienia obowiązku meldunkowego, czyli zameldowania się zgodnie z faktycznym miejscem zamieszkania. Wskutek tego Gmina będzie miała możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych  z których możliwa jest później budowa dróg, utrzymanie szkół i przedszkoli oraz przygotowanie atrakcyjnej oferty sportowej i kulturalnej – przypomina Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć tutaj:  http://prusice.pl/konkurs-meldunkowy-prusice-wskazujesz-w-rozwoj-gminy-inwestujesz,2834,art.html oraz  uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach oraz pod nr telefonu 71 312 62 24 wew. 38 i wew. 44.

 

|