Najlepsze życzenia z okazji Dnia Sołtysa!

Dorota Leń | Sobota 11.03.2017 aktualizacja: 11.03.2017, 10:51
Z okazji Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia.

Sołtys jest zarówno gospodarzem, jak i przedstawicielem swojej wsi, którego mieszkańcy darzą zaufaniem.

Na co dzień zajmuje się sprawami swoich lokalnych społeczności, starając się rozwiązywać problemy i mobilizuje do rozwoju swojej miejscowości.

W tym wyjątkowym dniu życzymy satysfakcji z pracy, wszelkiej pomyślności, sukcesów w życiu prywatnym oraz jak najwięcej powodów do uśmiechu.

Niech wzajemna współpraca i zrozumienie zarówno z mieszkańcami jak i władzami samorządu przynosi radość i realizację nowych wyzwań. Aby nigdy nie brakowało wytrwałości, pomysłów na nowe inwestycje i imprez integrujących lokalną społeczność.

Jednocześnie dziękujemy za trud, efektywną współpracę z samorządem Gminy i zaangażowanie w codzienną działalność dla potrzeb środowiska lokalnego.

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice

Igor Bandrowicz wraz z Pracownikami UMiG Prusice

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Prusice

Zbigniew Ziomek wraz z Radnymi Gminy

|