Nauczycielu Szkoły Podstawowej w Skokowej i w Piotrkowicach wypełnij ankietę!

Dorota Leń | Czwartek 05.05.2016 aktualizacja: 06.05.2016, 12:16
Gmina Prusice jako organ prowadzący Szkołę Podstawową w Skokowej i w Piotrkowicach w związku z planowaną budową nowej szkoły w Skokowej – Zespołu Szkół planuje w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2014 – 2020 ubiegać się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skokowej o pawilon nauk matematyczno – przyrodniczych” w ramach Osi Priorytetowej 7 – Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne - Infrastruktura szkół podstawowych i gimnazjalnych – Edukacja szkolna zwłaszcza w zakresie zajęć matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych.

Ankietę można wypełnić pod poniższym linkiem:
http://interankiety.pl/int…/f2a85cec0e10842fb243aa69a1a1e95c

Dziękujemy za udział w badaniu ankietowym

 Z poważaniem
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skokowej Andrzej Grzegorzewicz
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach Mariusz Kiepul

 

Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie tekstów oraz zdjęć bez wiedzy i zgody Gminy Prusice oraz autora zabronione!

|