Niecodzienne spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Daniela Bacańska | Czwartek 23.11.2017 aktualizacja: 23.11.2017, 08:36
Dnia 21 listopada wszyscy pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach zebrali się by uczcić swoje święto jakim był przypadający Dzień Pracownika Socjalnego.

Jest to ustawowe święto wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Obchodzone jest ono w dniu 21 listopada i połączone z Dniem Życzliwości. Ciekawe, że oba święta tak mocno się łączą i mają ten sam mianownik w myśl hasła słów Jana Pawła II z przemówienia do mieszkańców Manili z 1981 roku: „człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Spotkanie wtorkowe było okazją do wyróżnienia pracowników, a szczególnie ich pracy na rzecz lokalnej społeczności. Osoby te są pierwszym kontaktem z wieloma mieszkańcami naszej gminy, którzy potrzebują pomocy bez względu na status społeczny czy ekonomiczny.

W uroczystości uczestniczył Sekretarz Miasta i Gminy Prusice Grzegorz Terebun oraz Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Prusice Zbigniew Ziomek. Podczas spotkania Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Joanna Wiraszka podziękowała wszystkich pracownikom za trud wniesiony w realizację zadań skierowanych w pomoc osobom najbardziej potrzebującym oraz za codzienne zaangażowanie w tę pracę. Sekretarz złożył wszystkim pracownikom  wyrazy szacunku oraz podziękował za otwartość na potrzeby innych, na ręce pani Kierownik złożył bukiet kwiatów w podziękowaniu za wzorową pracę ośrodka. Sekretarz, Przewodniczący Rady oraz pani Kierownik obdarowali pracowników różą oraz drobnym upominkiem, a wszystko okrasili życzliwym uśmiechem, jak przystało na Dzień Życzliwości. Podczas uroczystości nie zabrakło dobrego humoru oraz serdeczności. Przy wspólnym poczęstunku wszyscy celebrowali swoje święto, podsumowując swoje dokonania i wspólną pracę dla innych. Życzymy dalszych sukcesów i następnych takich spotkań.

|