Ochrona środowiska

UMiG Prusice | Środa 25.03.2015 aktualizacja: 10.08.2017, 14:42

 

 

DOTACJE NA MIKROINSTALACJĘ

INFO: MIESZKAŃCU GMINY PRUSICE MOŻESZ POZYSKAĆ DOTACJĘ NA MIKROINSTALACJĘ!

DO POBRANIA:

- KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW - WORD, PDF

- ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW - WORD, PDF

 

GOSPODARKA ODPADAMI:

 • Informujemy również o możliwości odebrania książeczki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Prezentacja o gospodarce odpadami komunalnymi w gminie Prusice
 • Podstawy prawne:
 1. UCHWAŁA W SPRAWIE REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY PRUSICE
 2. ZMIANA UCHWAŁY W SPRAWIE REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY PRUSICE
 3. UCHWAŁA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU I ZAKRESU ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W ZAMIAN ZA UISZCZONĄ PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 4. ZMIANA UCHWAŁY W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU I ZAKRESU ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W ZAMIAN ZA UISZCZONĄ PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 5. UCHWAŁA W SPRAWIE WZORU DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANEJ PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY PRUSICE
 6. ZMIANA UCHWAŁY W SPRAWIE WZORU DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANE PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY PRUSICE
 7. UCHWAŁA W SPRAWIE PRZEJĘCIA OBOWIĄZKU ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
 8. UCHWAŁA W SPRAWIE WYBORU METODY USTALENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, USTALENIA STAWKI TAKIEJ OPŁATY ORAZ USTALENIA STAWKI ZA POJEMNIK O OKREŚLONEJ POJEMNOŚCI NA TERENIE GMINY PRUSICE
 9. UCHWAŁA  W SPRAWIE TERMINY, CZĘSTOTLIWOŚCI I TRYBU UISZCZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PRUSICE

 

 

 

WYCINKA DRZEW: 

 1. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości.
 2. Informacje o zezwoleniu na wycinkę drzew (wymagane dokumenty, miejsce złożenia dokumentów i inne).

 

 

 

 

                           

PROJEKTY dofinansowane ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW

 

|